WykresW 2020 roku w powiecie przasnyskim odnotowaliśmy 984 interwencji, czyli 52,8 % więcej zdarzeń w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Analizując sytuację pożarową za 2020 rok można zaobserwować spadek o 12,9 % pożarów do roku poprzedniego, wzrost ilości miejscowych zagrożeń o 80,6 % oraz wzrost fałszywych alarmów o 13,8%.

Najwięcej razy jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały na terenie miasta Przasnysz 459 razy oraz na terenie Gminy Przasnysz 170 razy.

W 2020 r. strażacy z terenu powiatu przasnyskiego interweniowali, aż 984 razy. Na tak duża liczbę interwencji  w minionym roku, miało wpływ zaangażowanie straży pożarnej w walkę z pandemią koronawirusa. Na terenie powiatu przasnyskiego było to, aż 339 zdarzeń.  Przasnyscy strażacy brali udział w budowie oraz obsłudze polowych izb przyjęć, dostarczaniem żywności do osób objętych kwarantanną, informowaniem ludności oraz transportem środków ochronny indywidualnej i dezynfekcji.

Ponadto, na terenie powiatu  przasnyskiego  powstało 149 pożarów  w tym 51 pożarów obiektów mieszkalnych. W związku z trwającym sezonem grzewczym straż pożarna przypomina o obowiązkowych okresowych przeglądach urządzeń grzewczych, instalacji gazowej i elektrycznej oraz kontroli przewodów wentylacyjnych i czyszczeniu przewodów kominowych.

Dla własnego bezpieczeństwa w mieszkaniu warto zainstalować domową czujkę dymu, która ostrzeże nas głośnym sygnałem o powstaniu ognia. Natomiast, użytkownicy pieców gazowych lub opalanych węglem mogą zabezpieczyć życie swoje rodziny montując czujkę czadu (tlenku węgla).

Strażacy interweniowali 802 razy przy usuwaniu miejscowych zagrożeń. Największą grupą zdarzeń były działania medyczne (407 zdarzeń) oraz usuwanie skutków burz i silnych wiatrów ( 120 zdarzeń). Najwięcej osób poszkodowanych było podczas wypadków drogowych, strażacy do takich zdarzeń wyjeżdżali w 2020 roku (107 razy).

Ogólna ilość poszkodowanych w miejscowych zagrożeniach to 92 osoby. Niestety podczas zdarzeń w 2020 roku 10 osób straciło życie.

Szczegółowe dane obrazują poniższe zestawienia tabelaryczne i wykresy.

Wykres nr 1. Ogólna ilość zdarzeń w 2020 r. z podziałem na gminy.

Wykres 1


Tabela nr 1. Ogólna ilość zdarzeń z podziałem na rodzaj zdarzenia i analogiczne porównanie do roku ubiegłego.

Wykres 2


 Wykres nr 2. Ogólna ilość zdarzeń w porównaniu do roku ubiegłego.

Wykres 3


Wykres 3b

Wykres nr 4. Ogólna ilość interwencji z podziałem na rodzaj zdarzenia.
Wykres 4

Wykres nr 5. Struktura Ilości  zdarzeń od 2017 r.
Wykres 5

Wykres nr 6. Ogólna ilość pożarów z podziałem na wielkość w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Wykres 6

Wykres nr 7. Ogólna ilość miejscowych zagrożeń z podziałem na wielkość w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Wykres 7

Wykres nr 8. Alarmy fałszywe z podziałem na rodzaj w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Wykres 8
Wykres 9
Wykres nr 10. Ilość miejscowych zagrożeń z podziałem na miejsce występowania.

Wykres 11


Wykres 10
Tabela nr 2 . Wyjazdy do zdarzeń jednostek OSP z terenu powiatu przasnyskiego za 2020r. z podziałem na gminy:
Wykres 12 a

Wykres 12x
 
Wykres 13
Wykres 14
Wykres 15
 
 
 
Wykres 16
Wykres 17x
 
Opracował: Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu - mł.kpt. Piotr Kuligowski,
asp. Rafał Sekuna.