Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice

kp psp p szW dniu 23 lutego 2023 r. na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice gm. Chorzele odbyły się ćwiczenia Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Przasnyszu, Specjalistycznych Sekcji Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Przasnysza i Ostrołęki oraz Jednostki OSP Chorzele i Rycice.

Ćwiczenia strażaków składały się z trzech epizodów. Pierwszy z nich zakładał odnalezienie tonącej osoby, drugi uratowanie dzieci, które wpadły do wody, natomiast trzeci był związany z niesieniem pomocy dzikiej zwierzynie uwięzionej w podmokłym terenie i trzcinowisku.

Ćwiczenia były doskonałym miejscem sprawdzenia swoich umiejętności i wiedzy nabytej podczas doskonalenia zawodowego realizowanego w macierzystych jednostkach oraz sprawdzeniem znajomości zasad BHP i prawidłowości obsługiwania sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek PSP i OSP.


Opracował: Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu: kpt. Piotr Kuligowski.
Zdjęcia: KP PSP Przasnysz.
 
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice 2023
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice 2023
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice 2023
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice 2023
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice 2023
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice 2023
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice 2023
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice 2023
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice 2023
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice 2023
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice 2023
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice 2023
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice 2023
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice 2023
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice 2023
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice 2023
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice 2023
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice 2023
Ćwiczenia na ak...
Ćwiczenia na akwenie wodnym w miejscowości Bagienice 2023