OGŁOSZENIA


#SzczepimySię z OSP

Szczepimy si z OSPOchotnicza Straż Pożarna włącza się w akcję promowania szczepień przeciw COVID-19 w Polsce. Jednostki OSP, które zaangażują się we wsparcie szczepień przeciw COVID-19 mogą zdobyć nagrody pieniężne!


Przełączenie numeru alarmowego 998 do Centrum Powiadamiania Ratunkowego

CPROd 1 czerwca 2021 roku od godziny 10:00 na terenie powiatu przasnyskiego numer alarmowy 998 został przełączony do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które obsługuje numer alarmowy 112. Numer alarmowy  998 będzie nadal działał, zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Zaletą tego rozwiązania będzie możliwość powiadomienia o zdarzeniu wszystkich służb jednocześnie.


Projekt ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej - informacje oraz wyjaśnienia

1460x616 OSPW ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

W mediach pojawiło się jednak szereg błędnych interpretacji zapisów projektu i zarzutów w tej kwestii. Niniejszym zamieszczamy więc wyjaśnienia i informacje, które przedstawią jasno i czytelnie założenia i cel ustawy.


Strażacy wspierają Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19

kp psp p szOd dnia 22 stycznia 2020 r. do dnia dzisiejszego strażacy PSP jak i OSP uczestniczyli w 9 interwencjach związanych z dowozem osób do punków szczepień znajdujących się na terenie powiatu przasnyskiego. Osoby, które są dowożone nie mają możliwości samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień ze względu na wiek oraz trudności z poruszaniem się, dlatego też KP PSP w Przasnyszu w porozumieniu z Koordynatorami Gminnymi organizuje przewóz dla takich osób.

Odszedł na wieczną służbę st.ogn. w st.spocz. Romuald Zawadzki.

2Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 10 lipca 2020 roku odszedł od nas na wieczną służbę były funkcjonariusz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu st.ogn. w st.spocz. Romuald Zawadzki.


Kolejna edycja „Bitwy o wozy".

Bitwa o wozy II TuraCieszę się, że akcja profrekwencyjna spotkała się z bardzo dużym odzewem wśród naszych obywateli. Chcemy przed II turą wyborów prezydenckich ogłosić nową edycję „Bitwy o wozy” – powiedział 3 lipca 2020 r. minister Mariusz Kamiński, wręczając promesy na zakup wozów bojowych dla OSP. W piątkowej uroczystości wzięli też udział wiceministrowie Maciej Wąsik i Paweł Szefernaker oraz komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak.


Bitwa o wozy

Bitwa o wozyMinisterstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.


Przedłużenie ważności kwalifikacji i uprawnień ratownika KPP w Straży Pożarnej.

kp psp p sz 48Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu informuje, iż zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ratownikiem może być osoba:

Materiały szkoleniowe - SARS-COV-2 dla PSP i OSP.

koronawirus fotoKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu  informuję, iż jednostki OSP biorące udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, w których jest podejrzenie narażenia ratowników na kontakt z osobami zarażonymi koronowirusem oraz osobami objętymi kwarantanną powinny bezwzględnie stosować się do poniższych materiałów szkoleniowych.

Ponadto do realizacji wsparcia i pomocy osobom objętych kwarantanną oraz działań związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 wytypowane są jednostki OSP z terenu powiatu przasnyskiego włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.Apel strażaków do osób zgłaszających zdarzenia!

Strazak koronawirusProsimy, aby przed strażakami nie ukrywać faktu pobytu w miejscach, gdzie występował koronawirus, a także faktu, że ktoś przebywa na kwarantannie z powodu podejrzenia zarażenia koronawirusem. Dyżurny Stanowiska Kierowania podczas zgłoszenia na numer 998 (lub operator nr 112) odbierający telefoniczną prośbę o pomoc skierowaną do strażaków zawsze o to zapyta.


Wytyczne GIS. Zabezpieczenie strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych podczas wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych.

img 0457Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zabezpieczenia strażaków ratowników OSP podczas wykonywania działań ratowniczo-gaśniczych informuję, iż jednostki OSP biorące udział w działaniach ratowniczych powinny bezwzględnie stosować się do wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie postępowania funkcjonariuszy i pracowników mających kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie/zarażonymi nowym typem koronawirusa SARS-CoV-2.