Minuta ciszy dla poległych strażaków z Ukrainy

UAKomendant Główny Państwowej Straży Pożarnej apeluje do wszystkich strażaków PSP i OSP aby, w niedzielę 20 marca 2022 roku o godzinie 8:00 w jednostkach i remizach, uczcić minutą ciszy bohaterskich ratowników Ukrainy, którzy oddali swoje życie podczas służby w tych trudnych i dramatycznych dniach wojny.

Polscy strażacy stanowczo sprzeciwiają się rosyjskiej agresji wobec integralności terytorialnej niepodległej i demokratycznej Ukrainy. Deklarujemy naszą solidarność oraz wsparcie całemu narodowi.

Z podziwem i szacunkiem obserwujemy heroiczną walkę ukraińskich strażaków i ratowników w walce o życie i zdrowie obywateli. Działania ratownicze prowadzone są często pod ostrzałem kul z karabinów oraz wybuchów bomb haniebnie zrzucanych na ludność cywilną.

Niestety, osiemnastu ukraińskich strażaków oddało życie podczas akcji ratowniczo-gaśniczych wypełniając swoje powołanie do niesienia pomocy chroniąc obywateli Ukrainy.

Cześć i Chwała Bohaterom!

nadbryg. Andrzej Bartkowiak

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

Minute ciszy należy przeprowadzić w niedzielę 20 marca 2022 roku po zmianie służby w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych PSP o godzinie 8:00. Apel Komendanta Głównego PSP skierowany jest do strażaków PSP oraz druhów OSP. Podczas minuty ciszy zabronione jest włączanie sygnałów dźwiękowych w samochodach pożarniczych (możliwe są jedynie sygnały świetlne).

UA zalacznik