Konsultacje społeczne ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej w KP PSP w Przasnyszu

kp psp p sz 1W dniach od 12 do 14 maja miały miejsce konsultacje społeczne organizowane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. mgr inż. Waldemara Białczaka na temat projektu ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej z druhami z terenu powiatu przasnyskiego. W powyższym terminie odbyło się 5 spotkań umożliwiających wszystkim prezesom OSP oraz innym zainteresowanym strażakom wzięcia udziału w merytorycznej dyskusji.

Najważniejszym sensem ustawy o ochotniczej straży pożarnej jest uregulowanie statusu prawnego jednostek OSP a także przyznanie świadczeń dla ochotników m.in. dodatku emerytalnego, legitymacji służbowych, które będą dawały przywileje, m.in. uprawniały do zniżek.

Projekt ustawy o OSP konsultowany jest z druhami ochotniczych straży pożarnych. Druhowie wypowiadają się i konsultują to na poziomie gminy. Wszystkie wnioski i spostrzeżenia będą poddawane analizie i rozważane w celu ich wprowadzenia do projektu ustawy.

Celem nowych uregulowań prawnych jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez podkreślenie roli OSP oraz poprawa statusu prawnego każdego członka OSP .

Opracował: Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu kpt. Piotr Kuligowski

Konsultacje ust...
Konsultacje ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej w KP PSP w Przasnyszu
Konsultacje ust...
Konsultacje ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej w KP PSP w Przasnyszu
Konsultacje ust...
Konsultacje ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej w KP PSP w Przasnyszu
Konsultacje ust...
Konsultacje ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej w KP PSP w Przasnyszu
Konsultacje ust...
Konsultacje ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej w KP PSP w Przasnyszu