Dzień Strażaka w KP PSP w Przasnyszu

kp psp p sz 1W dniu 22 maja 2021 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku i przywitaniem strażaków przez  Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej  nadbryg. Jarosława Nowosielskiego.

Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej i odegraniu Mazurka Dąbrowskiego przez działającą od 139 lat orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej w Przasnyszu, pod batutą druha Piotra Zalewskiego głos zabrał st.bryg. Waldemar Białczak - Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu, który przywitał zaproszonych gości, wygłosił okolicznościowe przemówienie oraz podziękował służbom i instytucjom za wzorową współpracę, funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za rok ciężkiej pracy w trudnych czasach związanych z pandemią koronowirusa Sars-Cov 2.


Podczas uroczystego apelu odznaczeni i awansowani zostali:


Postanowieniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2021 roku odznaczeni zostali:

Brązową  Odznaką „Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej”

 • kpt. Piotr Kuligowski
 • st.ogn. Jarosław Tadrzak

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 kwietnia 2021 roku odznaczony został

Brązowym Krzyżem Zasługi”

 • st.bryg. Waldemar Białczak

Odznaczenie zostanie wręczone w dniu 10 czerwca 2021 roku podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie.


Uchwałą Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Z OSP RP medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali członkowie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Przasnyszu:

Medalem Srebrnym

 • druh Paweł Kozicki
 • druh Mariusz Kozicki
 • druh Piotr Zalewski

Medalem Brązowym

 • druh Andrzej Tubis

Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Z OSP RP odznaką za wysługę lat odznaczeni zostali:

 • Za 55 lat wysługi- druh Stanisław Kamiński
 • Za 35 lat wysługi- druh Zbigniew Jeliński

 • Odznaką „Strażak wzorowy” odznaczona została- druhna Joanna Wróblewska

Odznaką Brązową „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza” odznaczeni zostali następujące druhny i następujący druhowie;

 • Monika Bloch
 • Patrycja Bulicka
 • Szymon Bulicki
 • Weronika Marchewka
 • Zofia Osowska
 • Marta Sobierajska

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozkazem personalnym nadał wyższy stopień oficerski:

Stopień starszego kapitana:

 • kpt. Kamil Bądkowski
  Stopień kapitana:
 • mł. kpt. Piotr Kuligowski

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie służbowe aspirantów:

Stopień aspiranta otrzymali:

 • mł.asp. Marek Biedrzycki
 • mł.asp. Kamil Niski

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał pierwszy stopień oficerski z dniem 4 maja 2021 roku strażakowi z Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu:

stopień młodszego kapitana otrzymał:

 • st.sekc. Rafał Smoliński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2021 roku stopień brygadiera

 •  mł.bryg. Jarosławowi Andruszkiewiczowi – Z-cy K-ta Powiatowego PSP w Przasnyszu.

Akty nadania stopni zostaną wręczone w dniu 10 czerwca 2021 roku podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie


Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym z dnia 20 kwietnia 2021 roku nadał wyższe stopnie służbowe z dniem 4 maja 2021 roku podoficerom Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu:

Stopień starszego ogniomistrza otrzymali:

 • ogn. Grzegorz Domański
 • ogn. Zbigniew Smoliński

Stopień ogniomistrza otrzymał:

 • mł.ogn. Robert Chmielewski

Po wręczeniu odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe nastąpiło odczytanie życzeń Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Macieja Wąsika.

Następnie głos zabrał Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Nowosielski oraz zaproszeni goście.

Starosta Powiatu Przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski dziękując Mazowieckiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP za wspieranie działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej powiatu wręczył mu Medal Za Zasługi dla Ziemi Przasnyskiej „Gloria Prasnensis Terrae”.

Na koniec w imieniu odznaczonych i awansowanych wystąpił st.kpt. Kamil Bądkowski, który podziękował w imieniu swoim i kolegów za docenienie pracy i tworzenie godnych warunków służby .


W uroczystości udział wzięli:

 1. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych – Maciej Małecki, 
 2. Przedstawiciel  Komendanta Głównego PSP – Specjalista w KG PSP – Jacek Sokołowski,
 3. Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP – nadbryg. Jarosław Nowosielski
 4. Starosta Przasnyski – Krzysztof Bieńkowski,
 5. Przewodniczący Rady Powiatu – Paweł Szczepkowski,
 6. Etatowy Członek Zarządu Powiatu – Paweł Mostowy,
 7. Burmistrz Przasnysza – Łukasz Chrostowski,
 8. Wójt Gminy Przasnysz – Grażyna Wróblewska,
 9. Komendant Powiatowy Policji – insp. Tomasz Łysiak,
 10. Dowódca 2 OREL w Przasnyszu – płk. dypl. Bogusław Postek,
 11. Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Przasnysz – Danuta Szydlik,
 12. Dyrektor SPZZOZ w Przasnyszu – Grzegorz Magnuszewski,
 13. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Bogdan Rzepczyński
 14. Orkiestra OSP Przasnysz pod batutą druha Pawła Zalewskiego

Opracował: Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu kpt. Piotr Kuligowski

Dzień Strażaka ...
Dzień Strażaka w KP PSP w Przasnyszu 2021
Dzień Strażaka ...
Dzień Strażaka w KP PSP w Przasnyszu 2021
Dzień Strażaka ...
Dzień Strażaka w KP PSP w Przasnyszu 2021
Dzień Strażaka ...
Dzień Strażaka w KP PSP w Przasnyszu 2021
Dzień Strażaka ...
Dzień Strażaka w KP PSP w Przasnyszu 2021
Dzień Strażaka ...
Dzień Strażaka w KP PSP w Przasnyszu 2021
Dzień Strażaka ...
Dzień Strażaka w KP PSP w Przasnyszu 2021
Dzień Strażaka ...
Dzień Strażaka w KP PSP w Przasnyszu 2021
Dzień Strażaka ...
Dzień Strażaka w KP PSP w Przasnyszu 2021
Dzień Strażaka ...
Dzień Strażaka w KP PSP w Przasnyszu 2021
Dzień Strażaka ...
Dzień Strażaka w KP PSP w Przasnyszu 2021
Dzień Strażaka ...
Dzień Strażaka w KP PSP w Przasnyszu 2021
Dzień Strażaka ...
Dzień Strażaka w KP PSP w Przasnyszu 2021
Dzień Strażaka ...
Dzień Strażaka w KP PSP w Przasnyszu 2021
Dzień Strażaka ...
Dzień Strażaka w KP PSP w Przasnyszu 2021
Dzień Strażaka ...
Dzień Strażaka w KP PSP w Przasnyszu 2021