Piotr Kuligowski wyróżniony przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP

kw psp 131 marca 2022 roku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Nowosielski nagrodził wyróżniających się oficerów prasowych z Komend Powiatowych i Miejskich PSP z terenu województwa mazowieckiego.

Nagrody przyznane zostały funkcjonariuszom, którzy wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem w realizację obowiązków służbowych oficera prasowego, kreują pozytywny wizerunek Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego oraz godnie reprezentują Urząd w kontaktach ze środkami masowego przekazu.

Oficerowie prasowi organizują również przedsięwzięcia związane z prewencją społeczną, szerząc wiedzę na temat bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności, w tym również wśród dzieci i młodzieży.

Jednym z nagrodzonych jest kpt. Piotr Kuligowski - Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej pełniący funkcję Oficera Prasowego w przasnyskiej komendzie.


Opracowanie: st. str. Katarzyna Urbanowska - KW PSP w Warszawie.
Zdjęcia: str. Arkadiusz Malik - Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie.

Piotr Kuligowsk...
Piotr Kuligowski wyróżniony przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP
Piotr Kuligowsk...
Piotr Kuligowski wyróżniony przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP