Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie

1W dniu 24 kwietnia 2022 r. odbyła się uroczystość związana z przekazaniem samochodu ratowniczo-gaśniczego marki VOLVO ze zbiornikiem wodnym o pojemności 4150 dm3, autopompą oraz specjalistycznym wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście w tym m.in. Mazowiecki Komendant Wojewódzki nadbryg. Jarosław Nowosielski, Przedstawiciel Komendanta Głównego PSP Jacek Sokołowski, Dyrektor Biura Poselskiego Wiceministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Stefan Pawłowski, Starosta Powiatu Przasnyskiego Krzysztof Bieńkowski, Wójt Gminy Przasnysz Grażyna Wróblewska, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu st. bryg. Waldemar Białczak, Z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu bryg. Jarosław Andruszkiewicz, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego dh Bogdan Rzepczyński, Powiatowy Kapelan Strażaków PSP i OSP o. Wiesław Wiśniewski, a także przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych, strażacy i licznie przybyli mieszkańcy miejscowości.

Uroczystość uświetniła orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Przasnyszu pod batutą druha Piotra Zalewskiego.

Podczas oficjalnej części uroczystości zaproszeni goście, gratulowali jednostce zakupu nowego samochodu, oraz podkreślali profesjonalizm i ciągłą gotowość strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lesznie do niesienia pomocy potrzebującym. Wyróżnionym strażakom wręczono medale i odznaczenia.

Pojazd pożarniczy został poświęcony przez Powiatowego Kapelana strażaków PSP i OSP, dokonano także odczytania aktu przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wręczono kluczyki Prezesowi OSP Dariuszowi Jankowskiemu.


Opracował: Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu kpt. Piotr Kuligowski.

Zdjęcia: Justyna Maria Ben Abdallah.

Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie
Uroczyste przek...
Uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Lesznie