Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych

szkolenie OSPKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu organizuje kolejne już w tym roku „ Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych”. Szkolenie odbędzie się w terminie od 30 października do 28 listopada i prowadzone będzie w systemie weekendowych zjazdów na bazie Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu.Na realizacje szkolenia przewidziano 126 godzin zajęć dydaktycznych w tym:

 

  • Zajęcia dydaktyczne- 120 godzin dydaktycznych,
  • Egzamin- 6 godzin dydaktycznych.
  • Część tematów może być prowadzona poprzez platformę e-learingową.

Organizacja szkolenia:

  • Skreślenie kursanta z listy szkolenia następuje z dniem, gdy absencja na zajęciach od początku trwania szkolenia przekroczy 20% jednostek lekcyjnych, przewidzianych w programie szkolenia ( powyżej 24 godzin absencji),
  • W przypadku niezaliczenia ćwiczenia w komorze dymowej kursant zostaje skreślony z listy szkolenia.

Zasady BHP podczas szkolenia:

  • Na zajęciach teoretycznych obowiązuje kompletne umundurowanie koszarowe,
  • Na ćwiczeniach oraz zajęciach praktycznych kompletne umundurowanie bojowe,
  • Właściwy stan psychofizyczny.

Niespełnienie powyższych wymagań skutkować będzie skreśleniem zgłoszonego kursanta z listy szkolenia.

Ponadto informujemy, że kursanci powinni posiadać : dokument tożsamości, zeszyt do notatek, przybory do pisani.

Zajęcia będą realizowane przy zachowaniu bezwiednego reżimu sanitarnego, z zastosowaniem ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i związanych z tym ograniczeń, w tym przestrzegania aktualnych zasad i ograniczeń.

Wszystkie pytania oraz uzgodnienia dotyczące szkolenia proszę kierować do Wydziału  Operacyjno- Szkoleniowego tel. 29 752 65 34


Do pobrania: Harmonogram zajęć:

Plan Szkolenia ratowników OSP