Podstawa prawna:

  • Regulamin organizacyjny KP PSP w Przasnyszu
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej
  • Zasady etyki zawodowej funkcjonariuszy PSP

Podstawy prawne:   Nabór do służby

  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej
  • Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka Państwowej Straży Pożarnej

Materiały: