Nowy specjalistyczny sprzęt dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bogatego

kp psp p sz 1Ochotnicza Straż Pożarna z Bogatego wzbogaciła się o nowy specjalistyczny sprzęt do ratownictwa drogowego. Środki na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych pochodzą z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Z inicjatywą ubiegania się o dotację i złożenia wniosku wystąpił Urząd Gminy w Przasnyszu.

Zakup został zrealizowany w ramach umowy nr 1629/0726091/2019 zawartej w dniu 23 lipca 2019 roku w Warszawie pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentowanym przez Z-cę Komendanta Głównego PSP, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Bogatem za pośrednictwem Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu.

Całkowity koszt zadania publicznego stanowiła suma kwot dotacji i środków finansowych własnych i wyniosła 48 000,00 zł tj. środki finansowe z dotacji w ramach programu: 47 019,00 zł, środki własne: 981,00 zł.                         

Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych został zakupiony od firmy FireMax, producent: LUKAS Hydraulik GmbH.

W skład zestawu LUKAS wchodzi:

  • agregat hydrauliczny,
  • nożyce hydrauliczne,
  • rozpieracz ramieniowy,
  • 2 szt. węży hydraulicznych 10 metrów,
  • wybijak do szyb hartowanych,
  • przecinacz (nóż) do pasów bezpieczeństwa,
  • mata narzędziowa.
Sprzęt pozwoli strażakom na lepsze i bardziej skuteczne ratowanie ofiar wypadków, zwłaszcza wypadków samochodowych. Często to strażacy OSP są pierwsi na miejscu zdarzenia i to oni jako pierwsi przystępują do ratowania ludzkiego zdrowia lub życia.
referuje Naczelnik OSP Bogate dh Lubieniecki Mariusz.

Strażacy OSP Bogate odbyli szkolenie z ratownictwa technicznego w dniach 23 i 30 listopada br.

Opracował: mł. asp. Sekuna Rafał.

Nowy specjalist...
Nowy specjalistyczny sprzęt dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bogatego
Nowy specjalist...
Nowy specjalistyczny sprzęt dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bogatego
Nowy specjalist...
Nowy specjalistyczny sprzęt dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bogatego
Nowy specjalist...
Nowy specjalistyczny sprzęt dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bogatego
Nowy specjalist...
Nowy specjalistyczny sprzęt dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bogatego
Nowy specjalist...
Nowy specjalistyczny sprzęt dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bogatego
Nowy specjalist...
Nowy specjalistyczny sprzęt dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bogatego
Nowy specjalist...
Nowy specjalistyczny sprzęt dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bogatego
Nowy specjalist...
Nowy specjalistyczny sprzęt dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bogatego
Nowy specjalist...
Nowy specjalistyczny sprzęt dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bogatego
Nowy specjalist...
Nowy specjalistyczny sprzęt dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bogatego
Nowy specjalist...
Nowy specjalistyczny sprzęt dla strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej z Bogatego