W najbliższą sobotę rozpoczyna się „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP".

Szkolenia OSPInformujemy, że w sobotę (29.05.2021 r.) o godzinie 09:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu rozpoczyna się „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP". Szkolenie prowadzone będzie w trybie weekendowym w maju i czerwcu.

Na realizację programu szkolenia przewidziano 126 godzin zajęć dydaktycznych w tym:

 • Zajęcia dydaktyczne – 120 godzin dydaktycznych,

 • Egzamin – 6 godzin dydaktycznych.


Celem szkolenia jest:

 • Nabycie wiedzy i umiejętności przez członków Ochotniczych Straży Pożarnych do wykonywania podstawowych czynności  ratowniczych, w tym gaśniczych, właściwych dla rot w zastępie w ramach wyposażenia własnego jednostki OSP;
 • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych określonych w treściach programu szkolenia;

 • sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych podczas powodzi;

 • prowadzenia łączności w sieciach radiowych UKF Państwowej Straży Pożarnej;

 • kierowania ruchem drogowym podczas działań ratowniczych.

W trakcie szkolenia skierowanych kursantów, obowiązują zasady BHP:

 • Na zajęciach teoretycznych – kompletne umundurowanie koszarowe (bluza, spodnie, czapka i buty strażackie),

 • Na ćwiczeniach (zajęciach praktycznych) – kompletne umundurowanie bojowe (kurtka, spodnie, obuwie specjalne, hełm, kominiarka, rękawice ochronne, pas z zatrzaśnikiem i toporkiem, podpinka i gwizdek),

 • Nienaganny stan psychofizyczny.


Organizacja szkolenia:

 • Skreślenie kursanta z listy szkolenia następuje z dniem, gdy absencja na zajęciach od początku trwania szkolenia przekroczy 20% jednostek lekcyjnych, przewidzianych w programie szkolenia (powyżej 24 godzin absencji),

 • W przypadku niezaliczenia ćwiczenia w komorze dymowej kursant zostaje skreślony z listy szkolenia.

Niespełnienie powyższych wymagań skutkować będzie skreśleniem zgłoszonego kursanta z listy szkolenia.

Ponadto informujemy, że kursanci powinni posiadać: dokument tożsamości, zeszyt do notatek, przybory do pisania.


Ze względu na duże zainteresowanie kursem osoby które nie zakwalifikowały się do najbliższego kursu będą miały szanse na udział w szkoleniu na kolejnej edycji która odbędzie się na jesieni tego roku.