Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.

kp psp p sz 1820 czerwca 2021 r. zakończyło się organizowane przez KP PSP w Przasnyszu „Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP”. Realizowane ono było w systemie weekendowych zjazdów oraz metodą nauki zdalnej w miesiącach maju i czerwcu. Wzięło w nim udział 40 druhów z terenu powiatu przasnyskiego.

Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z programem „System Szkolenia Członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” zatwierdzonym w dniu 17 listopada 2015 r. przez KG PSP. Kadrę dydaktyczną stanowili funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu.

Celem szkolenia było przygotowanie strażaków do wykonywania podstawowych czynności ratowniczo-gaśniczych w tym do samodzielnego wykonywania założonych czynności w ramach zastępu. Szkolenie obejmowało 126 godzin zajęć, których tematyka dotyczyła min: pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, działań prowadzonych podczas pożarów,  powodzi, obsługi specjalistycznych urządzeń ratowniczych, sprawianie drabin, prowadzenia korespondencji radiowej, obsługi narzędzi hydraulicznych, ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów w czasie wypadków drogowych, kierowania ruchem drogowym podczas zdarzeń oraz ogólnych zasad udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ponadto strażacy uczestniczyli w szkoleniu (teście w komorze dymowej); znajdującej się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce. Test miał na celu przygotować oraz sprawdzić umiejętności ratowników podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w sprzęcie ochrony dróg oddechowych w przypadku występowania dużych obciążeń psychofizycznych (brak widoczności, zadymienie, wysoka temperatura, ograniczona przestrzeń, silny hałas).

Dnia 20 czerwca br. komisja egzaminacyjna powołana przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła egzamin teoretyczny i praktyczny, który pozytywnie zaliczyło 34 druhów oraz 3 druhny.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu życzy wszystkiego najlepszego nowo upieczonym strażakom oraz tylu powrotów co wyjazdów do akcji.


Opracował: Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego w Przasnyszu - kpt. Piotr Kuligowski

Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.
Zakończenie „Sz...
Zakończenie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP”.