Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu

kp psp p szW dniu 3 lutego 2023 r. odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu  st. bryg. Waldemar Białczak, podziękował za wieloletnią służbę asp.sztab. Andrzejowi Kupiszewskiemu oraz st.ogn. Krzysztofowi Morawskiemu, którzy z dniem 31 stycznia 2023 r. przeszli na zasłużone zaopatrzenie emerytalne.

Uroczystość odbyła się w obecności Sztandaru Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu i licznie przybyłych koleżanek i kolegów, Życzącym świeżo upieczonym emerytom wszystkiego najlepszego na nowym etapie życia.

Nie obyło się też bez chwil wzruszenia i uśmiechu, podczas przemówień podsumowujących i upamiętniających dorobek służby obu wspaniałych strażaków. Na zakończenie uroczystości odchodzącym na zaopatrzenie emerytalne funkcjonariuszom wręczono symboliczne upominki.


asp.sztab. Andrzej Kupiszewski służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1991 r. jako kadet Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po ukończeniu Szkoły rozpoczął służbę stałą w Komendzie Rejonowej PSP w Przasnyszu w dniu 2 sierpnia 1993 r. na stanowisku technika w służbie kontrolno-rozpoznawczej. W latach 1995-1998 prowadził sprawy kadrowo-organizacyjne na stanowisku inspektora i starszego inspektora. 31 grudnia 2001 r. został mianowany kierownikiem sekcji w wydziale operacyjno szkoleniowym. W latach 2007-2017 pełnił służbę w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego jako dyżurny operacyjny powiatu. Od czerwca 2017 r. do 31.01.2023r. ponownie pełnił służbę w codziennym rozkładzie czasu służby jako starszy inspektor w samodzielnym stanowisku pracy ds. kadrowo-organizacyjnych.

Był strażakiem o odpowiednich kwalifikacjach, rzetelnej wiedzy, doświadczeniu oraz dużych umiejętnościach praktycznych. Sumiennie wykonywał obowiązki służbowe wynikające z jego obszernego zakresu czynności. Cechowała go samodzielność, kreatywność oraz zaangażowanie w pracy nad powierzonymi zagadnieniami. Był funkcjonariuszem uczynnym, konsekwentnie dążącym do realizacji założonych celów oraz dającym przykład młodszym strażakom. Cieszył się zaufaniem przełożonych i szacunkiem współpracowników.

Odznaczony  Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.


st.ogn. Krzysztof Morawski po przebyciu postępowania kwalifikacyjnego rozpoczął służbę przygotowawczą w Komendzie Rejonowej PSP w Przasnyszu w dniu 15.07.1997 r. na stanowisku stażysty. Następnie, już w służbie stałej w latach 1999-2004 na stanowiskach młodszy ratownik i ratownik. Z dniem 1.12.2004 r. został mianowany ratownikiem-kierowcą a następnie starszym ratownikiem – kierowcą. W latach  2011 – 2021 pracował na stanowisku operatora sprzętu specjalnego i starszego operatora sprzętu. W roku 2022 mianowany został na dowódcę zastępu w JRG KP PSP w Przasnyszu.

Przez cały okres swej służby związany był z pionem operacyjnym JRG pełniąc funkcje na stanowiskach wymagających obsługi specjalistycznego sprzętu pożarniczego i posiadał do tego wszelkie uprawnienia i kwalifikacje. Był pracownikiem sumiennym, zdyscyplinowanym, dbał o powierzony sprzęt pożarniczy. Z obowiązków służbowych wywiązywał się wzorowo. Wyróżniał się poświęceniem podczas działań ratowniczo gaśniczych. Dzięki prezentowanym walorom zawodowym i postawie w służbie cieszył się dużym zaufaniem i uznaniem współpracowników oraz przełożonych.

Odznaczony  Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.


Opracowanie: kpt. Piotr Kuligowski.
Zdjęcia: st. kpt. Michał Wiśniewski.
 
kp psp p-sz
kp psp p-sz
kp psp p-sz 2
kp psp p-sz 2
kp psp p-sz 3
kp psp p-sz 3
kp psp p-sz 4
kp psp p-sz 4
kp psp p-sz 5
kp psp p-sz 5
kp psp p-sz 6
kp psp p-sz 6
kp psp p-sz 7
kp psp p-sz 7
kp psp p-sz 8
kp psp p-sz 8
kp psp p-sz 9
kp psp p-sz 9
kp psp p-sz 10
kp psp p-sz 10
kp psp p-sz 11
kp psp p-sz 11
kp psp p-sz 12
kp psp p-sz 12
kp psp p-sz 13
kp psp p-sz 13
kp psp p-sz 14
kp psp p-sz 14
kp psp p-sz 15
kp psp p-sz 15
kp psp p-sz 16
kp psp p-sz 16
kp psp p-sz 17
kp psp p-sz 17
kp psp p-sz 18
kp psp p-sz 18
kp psp p-sz 19
kp psp p-sz 19
kp psp p-sz 20
kp psp p-sz 20
kp psp p-sz 21
kp psp p-sz 21
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu