Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu

19W dniu 2 lutego 2024 r. odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu  st. bryg. Waldemar Białczak, wraz z załogą pożegnał asp.sztab. Tomasza Kossaka oraz st.ogn. Jarosława Tadrzaka, którzy z dniem 31 stycznia 2024 r. przeszli na zasłużone zaopatrzenie emerytalne.

Uroczystość odbyła się w obecności Sztandaru Komendy Powiatowej PSP w Przasnyszu i licznie przybyłych koleżanek i kolegów, Życzącym świeżo upieczonym emerytom wszystkiego najlepszego na nowym etapie życia.

Na początku pożegnalnego spotkania głos zabrał Komendant Powiatowy st.bryg. Waldemar Białczak, który w imieniu swoim oraz wszystkich zgromadzonych podziękował funkcjonariuszom za ich poświęcenie, wielkie zaangażowanie i trud włożony w wykonywanie swoich obowiązków służbowych. Wspomniał o wielkim dorobku służbowym oraz na zakończeniu wręczył odchodzącym upominki.


asp.sztab. Tomasz Kossak służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w 1997 r. jako stażysta w Komendzie Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu. Po ukończeniu kursu podstawowego został mianowany na stanowisko młodszego ratownika. W 1999 roku został przeniesiony na stanowisko technika w Sekcji Kwatermistrzosko-Technicznej i podjął naukę w Szkole Podoficerskiej w Supraślu. Podczas swojej kariery zawodowej pogłębiał swoją wiedzę, której zwięczeniem było ukończenie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w 2011 r.

Podczas swojej służby ze względu na umiejętności, wiedze, wielkie zaangażowanie był mianowany na stanowiska wymagające odpowiednich predyspozycji między innymi na Powiatowym Stanowisku Kierowania, Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej i Samodzielnego Stanowiska ds. Kwatermistrzostwo Technicznych.     


st.ogn. Jarosław Tadrzak po przebyciu postępowania kwalifikacyjnego rozpoczął służbę przygotowawczą w Komendzie Pwoatowej PSP w Przasnyszu w dniu 07.05.2001 r. na stanowisku stażysty. Następnie w latach 2001-2004 na stanowiskach młodszy ratownik kierowca i ratownik kierowca. Z dniem 1.12.2004 r. został mianowany na stanowisko operatora sprzętu specjalnego po czym w 2008 r. został straszy operatorem sprzętu specjalnego. Ze względu na swój staż, odpowiedzialność i wiedzę w roku 2023 mianowany został na dowódcę zastępu w JRG KP PSP w Przasnyszu.

Przez cały okres swej służby związany był z pionem operacyjnym JRG pełniąc funkcje na stanowiskach wymagających obsługi specjalistycznego sprzętu pożarniczego i posiadał do tego wszelkie uprawnienia i kwalifikacje. Był pracownikiem sumiennym, zdyscyplinowanym, dbał o powierzony sprzęt pożarniczy. Z obowiązków służbowych wywiązywał się wzorowo. Wyróżniał się poświęceniem podczas działań ratowniczo gaśniczych. Dzięki prezentowanym walorom zawodowym i postawie w służbie cieszył się dużym zaufaniem i uznaniem współpracowników oraz przełożonych.


Opracowanie: kpt. Piotr Kuligowski.

Zdjęcia: st. kpt. Michał Wiśniewski, asp. Rafał Sekuna.

Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu
Uroczyste pożeg...
Uroczyste pożegnanie ze służbą dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Przasnyszu