Uroczyste ślubowanie strażaka PSP

kp psp p sz 4  kopiaDnia 6 lutego 2024 roku w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Przasnyszu odbyło się uroczyste ślubowanie str. Łukasza Kowalskiego.

Ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy PSP w Przasnyszu st.bryg. Waldemar Białczak.

Uroczystość z udziałem kadry Komendy oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Przasnyszu poprowadził Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Przasnyszu st.bryg. Jarosław Andruszkiewicz.

Słowem wstępu Komendant Powiatowy nawiązał do roty ślubowania, podkreślając znaczenie tej chwili w życiu zawodowym każdego strażaka. Zaznaczył także, że funkcjonariusz reprezentuje tą formację nie tylko w czasie służby, ale także poza nią. Podkreślił, że służba w Straży Pożarnej nie jest łatwa i wymaga oddania oraz wielkiego serca do pracy. Życzył nowo przyjętemu funkcjonariuszowi samych sukcesów i ukończenia kursu podstawowego z jak najlepszymi wynikami.

Podejmując służbę w Państwowej Straży Pożarnej, strażak składa ślubowanie według następującej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia - nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”.

Po wypowiedzeniu słów roty str. Łukasz Kowalski podpisał formularz aktu ślubowania, który przyjął i podpisał Komendant Powiatowy.


Opracowanie: kpt. Piotr Kuligowski.
Zdjęcia: asp. Rafał Sekuna.
 
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka PSP
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka PSP
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka PSP
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka PSP
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka PSP
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka PSP
Uroczyste ślubo...
Uroczyste ślubowanie strażaka PSP