Inauguracja kampanii społecznej „Stop pożarom traw”

21 marca 2024 r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 17 Komendy Miejskiej PSP m. st. Warszawy, odbyła się inauguracja kampanii społecznej „Stop pożarom traw”, która rozpoczyna się właśnie 1 marca i będzie trwała do 30 kwietnia 2024 r.

Głównym celem kampanii jest edukowanie oraz uświadamianie społeczeństwa, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.

Podczas briefingu prasowego zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Józef Galica przekazał:
„Pożary traw to bardzo ważny temat. Chcemy dotrzeć do społeczeństwa, aby uniknąć niebezpiecznych zdarzeń, bowiem okres wypalania traw już się zaczął. Co roku mówimy o tym, jak szkodliwe jest wypalanie traw dla społeczeństwa, zwierząt i środowiska. Na pewno nie sprzyja użyźnianiu gleby, jak panuje o tym powszechnie przekonanie.
Wypalanie traw degraduje glebę, a co najważniejsze stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W 2023 roku w pożarach tych odnotowano niestety 3 ofiary śmiertelne, a 36 osób zostało rannych. 

Za pośrednictwem tej kampanii społecznej, chciałbym zaapelować do społeczeństwa – proszę nie wypalać traw, to niebezpieczne dla zdrowia i życia!".

W trakcie wydarzenia zaprezentowano również spot promujący tegoroczną edycję kampanii społecznej „Stop pożarom traw”. (Spot dostępny pod tekstem). 

Organizatorem wydarzenia była Komenda Główna PSP a współorganizatorami Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W 2023 roku w Polsce strażacy interweniowali 20 904 razy przy pożarach traw i nieużytków rolnych, w tym na terenie województw: mazowieckiego 3 314, dolnośląskiego 2 159, wielkopolskiego 1 687, śląskiego 1 672, małopolskiego 1 356 oraz łódzkiego 1319.

Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie.

Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi, jak i zwierząt.

Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które niejednokrotnie prowadzą niestety także do wypadków śmiertelnych.

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, muszą również liczyć się z konsekwencjami prawnymi, a więcej informacji o tym i o całej kampanii społecznej „Stop pożarom traw”, dostępne jest na stronie Komendy Głównej PSP pod linkiem Kampania Stop Pożarom Traw - Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Źródło: KG PSP Warszawa.